Flexographic Printingการพิมพ์แบบ Flexography หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ‘Flexo’ เป็นระบบที่ต้องใช้เพลทในการพิมพ์หมึกลงสู่ฉลาก ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการพิมพ์หลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม artwork การทำเพลท และการติดตั้งเพลทบนแท่นพิมพ์ ด้วยเหตุนี้ Flexography จึงเหมาะสำหรับการพิมพ์ฉลากในจำนวนที่มาก และเหมาะกับผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ ที่ต้องการเทคนิคการพิมพ์สูง เช่น ฟอยล์, Hologram, Multilayer Label (ฉลากหลายชั้น) หรือฉลากพิมพ์ด้านกาว

ข้อดีของ Flexography

 1. เหมาะกับการพิมพ์ฉลากปริมาณมาก 
  เนื่องจากการพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการทำเพลท และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นยิ่งพิมพ์ในจำนวนที่มากก็จะทำให้ต้นทุนการพิมพ์มีราคาถูกลง
   
 2. ความเร็วในการพิมพ์
  โดยปกติแล้วการตั้งค่าการพิมพ์นั้น จะใช้เวลาและวัตถุดิบค่อนข้างมาก บางครั้งอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง หากแต่ระบบการพิมพ์แบบ Flexography จะสามารถพิมพ์ฉลากได้เร็วกว่าระบบอื่นๆ หลังจากตั้งค่าการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
   
 3. พิมพ์ได้มากกว่า 4 สี
  นอกจากสีพื้นฐาน 4 สี คือ CMYK แล้ว ยังสามารถเพิ่มสีพิเศษได้ตามความต้องการ เช่น สีเฉดต่างๆ ตามแพนโทน (Pantone) หรือสีเมทาลิค เป็นต้น 
   
 4. พิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลาย
  Flexograpy สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุสติกเกอร์แบบต่างๆ ได้หลากหลายตามความต้องการ ทั้งแบบกระดาษ พลาสติก ฟิล์มไวนิล แผ่นฟอยล์ กระดาษเมทัลไลซ์ และฟิล์มเมทัลไลซ์ ฯลฯ
   
 5. เหมาะกับฉลากที่มีความซับซ้อน
  สามารถพิมพ์ฉลากที่ต้องการความซับซ้อนได้มากกว่าฉลากทั่วไป เช่น การพิมพ์ Booklet Label, Multilayer Label, Hologram, ฟอยล์ หรือฉลากที่มีการพิมพ์ซิลค์สกรีนผสม เป็นต้น

Contact us