Knowledge

บริษัท ไทยประเสริฐ ลาเบล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ ซิลค์สกรีนบนบรรจุภัณฑ์พลาสติก และรับติดฉลากสติกเกอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์รูปทรงหลากหลาย ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะของการให้บริการครบวงจรด้วยแนวคิดแบบ One Stop Service โดยเริ่มตั้งแต่ให้คำแนะนำในการเลือกประเภทสติกเกอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ทันสมัย ซึ่งควบคุมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพภายใต้ปรัชญาการทำงาน ที่ว่า “เราทำงานคุณภาพให้ลูกค้าพึงพอใจ และไว้วางใจ” (Quality to Satisfaction & Trust)