Food & Beverages

กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ควรเน้นการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีความโดดเด่นและดึงดูดสายตาของผู้บริโภคได้ในทันที อีกทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก


การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉลากสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพราะสภาพอากาศ อุณหภูมิความชื้น แสงแดดหรือสารเคมี ต่างมีผลต่อฉลากสินค้าด้วยกันทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ฉลากสำหรับไอศกรีมหรืออาหารแช่แข็ง ควรใช้วัสดุประเภทสติกเกอร์ที่ทนต่อความชื้น และกาวฉลากสติกเกอร์ต้องเป็นแบบเหนียวพิเศษที่ทนต่อความเย็นระดับอุณหภูมิติดลบ ซึ่งจะทำให้ไม่หลุดลอกออกได้ง่าย เป็นต้น

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์อันยาวนานของเรา จึงสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการพิมพ์ฉลากสินค้าของท่านให้ดูสวยงามสะดุดตา และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของสินค้านั้นๆ

 

 

 

Contact us

 
 

Food & Beverages

Personal Care & Beauty Products

Others

Pharmaceuticals

Household Products

Nutraceuticals

Lubricants