Nutraceuticals


กลุ่มสินค้าประเภทอาหารเสริม จำเป็นต้องมีการแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนและยังสามารถเพิ่มความสวยงามให้ฉลากดูสะดุดตา ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและเทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้องจะช่วยทำให้ฉลากสินค้าประเภทนี้อ่านข้อความได้ง่ายและสวยงามในเวลาเดียวกัน

 

Contact us

 
 

Food & Beverages

Personal Care & Beauty Products

Others

Pharmaceuticals

Household Products

Nutraceuticals

Lubricants