Personal Care & Beauty Productsกลุ่มสินค้าประเภทนี้ ต้องคำนึงถึงความสวยงามเป็นสำคัญ เพราะฉลากที่สวยงามมีสีสันสดใสทั้งภาพและตัวอักษร จะทำให้สินค้าดูหรูหรา มีระดับ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย อาทิ การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการพิมพ์ เช่น Laminate จะทำให้ฉลากสินค้าดูสวยงามทนทาน

นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของสินค้านั้นๆ เช่น แชมพู ครีมอาบน้ำ ฉลากที่ใช้ต้องทนทานต่อความเปียกชื้นสูง โดยกลุ่มสินค้าประเภท Personal Care & Beauty Products มักเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม (Product Series) ซึ่งเราสามารถจัดพิมพ์ได้ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ digital ที่ตอบโจทย์รูปแบบการพิมพ์บนฉลากได้อย่างหลากหลาย

Contact us

 
 

Food & Beverages

Personal Care & Beauty Products

Others

Pharmaceuticals

Household Products

Nutraceuticals

Lubricants