Lubricantsฉลากสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นนั้น จะต้องคำนึงถึงความทนแดดและความสดของสีที่ใช้ เพราะต้องวางสินค้าอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนหรือสภาพอากาศที่แตกต่างตามสถานที่ของผู้จัดจำหน่าย โดยเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุสติกเกอร์และเทคนิคการพิมพ์ที่ทำให้ฉลากสินค้าประเภทนี้มีภาพและตัวอักษรสวยคมชัด อีกทั้งยังต้องทนต่อความชื้น สภาพอากาศ และสารเคมีได้ดีอีกด้วย

Contact us

 
 

Food & Beverages

Personal Care & Beauty Products

Others

Pharmaceuticals

Household Products

Nutraceuticals

Lubricants