ฉลากสินค้า นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ และดูแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆ ในท้องตลาด ไทยประเสริฐลาเบลภูมิใจนำเสนอฉลากสินค้าที่มีความหลากหลาย และเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท โดยให้บริการพิมพ์ฉลากบนสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมักจะมีความต้องการในตัวฉลากสินค้าที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกตามอุตสาหกรรมที่เราบริการดังต่อไปนี้

Contact us 
 

Food & Beverages

Personal Care & Beauty Products

Others

Pharmaceuticals

Household Products

Nutraceuticals

Lubricants